آدرس

بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ساختمان ستاد مرکزی، طبقه دوم، اتاق 248 و 255

 

شماره تماس

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

سرپرست مرکز آموزشهای الکترونیکی

دکتر افسانه دهناد

2270

2

ادمین سامانه یاد

مهندس شروین یارمحمدی

2248

3

نماینده دانشکده بهداشت

دکتر مجید کرمانی

88607945

4

نماینده دانشکده پیراپزشکی

دکتر مینو شهیدی


5

نماینده دانشکده پرستاری

دکتر سرور پرویزی


6

نماینده دانشکده پزشکی

دکتر نازنین مجتبوی

دکتر ناهید رحیمی مقدم


7

نماینده دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دکتررقیه اسکروچی


8

نماینده دانشکده توانبخشی

دکتر امیر احمدی

دکتر محسن احدی


9

نماینده دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

دکتر حسین عاشوری10

نماینده دفتر پژوهشی

خانم تهمینه یزدانفر

2516

11

نماینده بالین

دکتر رضا قنواتی

دکتر سمیرا وزیری


12

نماینده دانشکده فناوری های نوین

دکترعلی شهبازی


 

آدرس سایت واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

Vec.iums.ac.ir